Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει οι εξετάσεις NOCN που εκκρεμούν θα γίνουν οπωσδήποτε. Η αδυναμία καθορισμού συγκεκριμένης ημερομηνίας προς το παρόν οφείλεται στη γενικότερη και αντικειμενική αδυναμία πρόβλεψης της πορείας της πανδημίας και των μέτρων που θα ισχύσουν. Η όποια ανακοίνωση ημερομηνίας ενδέχεται να αναιρεθεί εκ των πραγμάτων. Επομένως, το μόνο σίγουρο προς το παρόν είναι ότι πρέπει να μετατεθούν οι εξετάσεις για τον Ιανουάριο 2021.
Αναμένουμε νέες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και θα επανέλθουμε στο θέμα με πρωταρχικό μας μέλημα την προφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων (υποψηφίων και οργάνων εξετάσεων) και την άψογη διεξαγωγή των εξετάσεων.