Θεσμική συνάντηση εργασίας για να συζητηθούν διεξοδικά τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη κου. Αγγελόπουλου Γεώργιου και πολυμελούς αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του συλλόγου PALSO B.E. κα Βαρβάρα Καρακίτσου.
Συγκεκριμένα, η κα Καρακίτσου μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε:
Στο αίτημα της Ομοσπονδίας PALSO για συνάντηση με τον Υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας & ενδεικτικά στα:
α. Μη αδειοδοτημένα κέντρα ξένων γλωσσών
β. Παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα
γ. Παράνομα κέντρα μελέτης
δ. Στη Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία απαιτείται για την επικαιροποίηση της άδειας των κέντρων ξένων γλωσσών αλλά και στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών με τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν στο πλαίσιο της διετούς επικαιροποίησης των αδειών των σχολείων τους.
στ. Τέλος, η μη σύσταση φορέα διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης της γλωσσομάθειας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου μας.
Παράλληλα όλα τα παραπάνω υποβλήθηκαν σε σχετικό υπόμνημα.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και έμποροι της Θεσσαλονίκης αλλά και τα κλαδικά επαγγελματικά Σωματεία.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των σωματείων ήταν ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Ε.Θ. κος Κώστας Ιακώβου.