Εξετάσεις

§ Διενεργούμε, υπό την αιγίδα της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. τις εξετάσεις:

§ LAAS (πρώην PALSO), αναγνωρισμένες από το ICC σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)

§ NOCN , σε 4 επίπεδα της Αγγλικής Γλώσσας Β1, Β2, Γ1, Γ2, αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π.

§ Οι εξετάσεις γίνονται κάθε Μάιο για όλες τις γλώσσες και κάθε Δεκέμβριο μόνο για τα Αγγλικά. Οι αιτήσεις γίνονται on-line από την ιστοσελίδα μας ή στα γραφεία μας κάθε Φεβρουάριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.

§ Οι εξετάσεις μας λαμβάνουν χώρα σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με την συνεργασία των διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του κάθε σχολείου.

§ Είναι έγκυρες, αδιάβλητες και παρέχουν άριστες συνθήκες εξέτασης.

§ Καλύπτουν τα εξής επίπεδα, σύμφωνα με το Common European Framework (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών):

Palso  (laas)

Aγγλικά: Pre –A1

A1

A2

Γερμανικά:  Pre- A1

A2

B1

Γαλλικά: Pre- A1

A2

Ιταλικά:        A2

B1

NOCN (ESOL EXAMS)

Level 2 B1 (Μέτρια Γνώση)
Level 3 Β2 (Καλή Γνώση)
Level 4 Γ1 (Πολύ καλή Γνώση)
Level 5 Γ2 ( Άριστη Γνώση)

(Η συμμετοχή ενός κ.ξ.γ. στις παραπάνω εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτική)