Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 2021 που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας, ύστερα από Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του και την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. σύστασης σε σώμα, σας κοινοποιούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Καρακίτσου Βάρβαρα

Πρόεδρος

Τσιάρα Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος

Αλμπάνη Ελισάβετ

Έφορος Περιουσίας

Γεωργιάδου Ελένη

Γεν.Γραμματέας

Μάρκου Άννα

Έφορος Δημ. Σχέσεων

Στύλλα Μαρία

Ταμίας

Ανυφαντάκη Ναταλία

Έφορος Εξετάσεων

Ελεγκτική Επιτροπή

Πήττας Ιωάννης

Τσιακίρη Όλγα

Χατζηαντωνίου Βασιλική