Τα γραφεία μας

Το γραφείο του Συλλόγου λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00-14:00.

Τομείς:

¨         Γραφείο Διοίκησης

¨         Γραμματεία εξυπηρέτησης κοινού

¨         Μηχανογράφηση

¨         Αίθουσα Σεμιναρίων – Διαλέξεων

 

Διεύθυνση Γραφείων:
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας
Αγίας Θεοδώρας 4, (Κέντρο Θεσσαλονίκης – Πεζόδρομος, 2ος όροφος)
54623, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2310270449
Fax: 2310262331
Email: palsothes@otenet.gr

 

Αίθουσα-συνεδριάσεων-Δ.Σ.-Επιτροπών