Τα γραφεία μας

Το γραφείο του Συλλόγου για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10.00 – 13.00

Τομείς:

¨         Γραφείο Διοίκησης

¨         Γραμματεία εξυπηρέτησης κοινού

¨         Μηχανογράφηση

¨         Αίθουσα Σεμιναρίων – Διαλέξεων

 

Διεύθυνση Γραφείων:
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας
Αγίας Θεοδώρας 4, (Κέντρο Θεσσαλονίκης – Πεζόδρομος, 2ος όροφος)
54623, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2310270449
Fax: 2310262331
Email: palsothes@otenet.gr

 

Αίθουσα-συνεδριάσεων-Δ.Σ.-Επιτροπών