ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ PALSO

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “MANAGEMENT

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ PALSO

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “MARKETING

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

09:15-12:30

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ PALSO

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 09:15-12:30

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ PALSO

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ”

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 09:15-12:30