Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων NOCN.

Από το Μάιο του 2017 τα αποτελέσματα έχουν ποσοστό % για το μέρος της εξέτασης που ο υποψήφιος απέτυχε  και χαρακτηρισμούς pass, merit, distinction για τους επιτυχόντες

Τα κξγ τα βλέπουν με τους κωδικούς τους και οι υποψήφιοι με τον κωδικό αριθμό από το δελτίο συμμετοχής και την ημερομηνία γέννησης (γραμμένη με καθέτους)

Σε περίπτωση απώλειας κωδικού οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στον τοπικό σύλλογο PALSO.

Αποτελέσματα Μεμονωμένων Υποψηφίων NOCN