Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα 

Σάββατο 18/12/2021

 

Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα Κόστος επανεξέτασης για 1,2 ή 3 part
B1 09:00-11:35 85 € ΔΩΡΕΑΝ
B2 13:00-15:35 160 € ΔΩΡΕΑΝ
C1 13:00-16:10 140 € ΔΩΡΕΑΝ
C2 09:00-12:10 180 € ΔΩΡΕΑΝ