Σε εξέλιξη τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου 2021 τα επιδοτούμενα σεμινάρια που διοργανώνει ο  Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Palso) Β. Ελλάδος σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Αναβάθμιση», στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49» του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 άτομα, να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων και υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τη διασφάλιση της υγείας των συμμετεχόντων. Φέτος δημιουργήθηκαν 2 τμήματα πρωινά με τα εξής θέματα:

  • Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων
  • Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Palso) Β. Ελλάδος κατάφερε με επιτυχία να διοργανώσει τα δέκα (10) τελευταία χρόνια, πάνω από είκοσι (20) τμήματα κατάρτισης εργαζομένων. Τα σεμινάρια αποτελούν εργαλεία εκπαίδευσης τόσο για την επιχείρηση, που με την περαιτέρω γνώση των υπαλλήλων της παράγει καλύτερα αποτελέσματα, όσο και για τον εργαζόμενο που γίνεται ανταγωνιστικότερος σε μια ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες, και κάθε εκπαιδευόμενος, στο τέλος του προγράμματος, θα λάβει συνολικά 200€, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.