Αποτελέσματα εξετάσεων & αναλυτικές βαθμολογίες LAAS

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων & οι αναλυτικές βαθμολογίες LAAS στο site www.palso.gr Τα κξγ τα βλέπουν με τους κωδικούς τους και οι υποψήφιοι (από τις 12:15 σήμερα και μετά) με τον κωδικό αριθμό από το δελτίο συμμετοχής & την ημερομηνία εξέτασης (...

Δελτία Συμμετοχής Εξετάσεων NOCN Δεκεμβρίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής εξετάσεων NOCN Δεκεμβρίου 2017 www.palso.gr Δείτε στα mail σας, σαφείς οδηγίες για να τυπώσετε τα δελτία παρουσίας των υποψηφίων, και οδηγίες προς τους συμμετέχοντες. Το εξεταστικό κέντρο NOCN της Θεσσαλονίκης ΤΗΕ...