Ξεκινάμε τη χρονιά με μια σειρά εκδηλώσεων για τα μέλη μας, αλλά κ για κξγ μη μέλη. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες των εκδηλώσεων στο mail σας & καλή μας αρχή!