Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων LAAS Ιουνίου 2018 στο site της #Palso: http://bit.ly/2vdWSX8
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στις εξετάσεις LAAS!