Στην 34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης- Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικού Υλικού, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Δρ. Κωνσταντίνο Στεργίου, Οικονομολόγο και Youth Trainer.

Ο κ. Στεργίου θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την μη τυπική μάθηση:

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακήρυξε το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών αλλά και την ενίσχυση της συνάφειας των δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Επίσης, σκοπός είναι να τονιστεί η ανάγκη της διευκόλυνσης της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων που αναπτύσσονται τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική και άτυπη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε έκθεση του 2023 αναφέρει ότι οι δύο πρώτες και βασικότερες δεξιότητες που θα ζητούν μέχρι το 2027 οι εταιρείες είναι γνωστικές δεξιότητες και πιο συγκεκριμένα η αναλυτική σκέψη και η δημιουργική σκέψη ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Τι ακριβώς είναι όμως οι δεξιότητες και γιατί είναι τόσο σημαντικές στην σύγχρονη κοινωνία; Πως μπορούν αυτές οι δεξιότητες να αναπτυχθούν μέσα από την τυπική μάθηση αλλά ακόμα περισσότερο την μη τυπική και άτυπη μάθηση;  Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της ενασχόλησης με τον τομέα της νεολαίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πως μπορούν να αναπτυχθούν διατομεακές συνεργασίες προς όφελος της κοινωνίας και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων;”

Ήπιες Δεξιότητες και δεξιότητες ζωής στο σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα

34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης- Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικού Υλικού

24 & 25 Αυγούστου 2023

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη