Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του στόχου! Καλή επιτυχία στους υποψήφιους σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας NOCN!