Την Κυριακή 17.10.2021 κ ο Έφορος Νέων Τεχνολογιών κος Χρήστος Σωτηρόπουλος κοντά μας για την παρουσίαση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας Palso! Πάντα ένα βήμα μπροστά!!! #pamepalso#