Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για την συμβολή τους στην επιτυχία της 33ης Διημερίδας. Αύγουστος 2022.