Πρόεδρος: Βασίλης Κροντήρης
Α’ Αντιπρόεδρος: Θέμης Πατσιούρας
Β’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μάρας
Γ’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Λαυδαριάς
Δ’ Αντιπρόεδρος: Λουκάς Παγούρας
Γ. Γραμματέας: Σόλων Ευαγγελόπουλος
Ταμίας:Δημήτρης Τρίπκος
Έφορος Palso: Μαρία Κοκολάκη
Έφορος Αγγλικών: Βαρβάρα Καρακίτσου
Έφορος Γερμανικών: Νίκος Κουταλάκης
Έφορος Γαλλικών: Κυριακή Σταμάτη
Έφορος ΓΣΕΒΕΕ: Γιώργος Χατζηδάκης
Έφορος Τύπου και Τεχνολογιών: Χρήστος Σωτηρόπουλος
Έφορος Περιουσίας: Μιχάλης Χάρης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Κουρούπης