Δείτε όλες τις πληροφορίες, οδηγίες για συμμετοχή καθώς και την εγκύκλιο των εξετάσεων στο https://goo.gl/87qpZn Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19/10.