Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής εξετάσεων NOCN Δεκεμβρίου 2017 www.palso.gr

Δείτε στα mail σας, σαφείς οδηγίες για να τυπώσετε τα δελτία παρουσίας των υποψηφίων, και οδηγίες προς τους συμμετέχοντες.
Το εξεταστικό κέντρο NOCN της Θεσσαλονίκης ΤΗΕ 62 θα βρίσκεται Ερμού 45 (ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ)
Καλή Επιτυχία!