Νικολάου Πλαστήρα 10, Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Get Directions2310664578 (Τηλέφωνο)