Νικολάου Πλαστήρα 10, Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Get Directions

2310664578 (Τηλέφωνο)