Κ.Ξ.Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

Categories: Μέλη Palso Β.Ε.

Ευβοίας 33, Τ.Κ. 54638, Δόξα Δήμος θεσ/κης

Get Directions2313000313 (Τηλέφωνο)