Κ.Ξ.Γ. PLANET ENGLISH SCHOOL

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

Categories: Μέλη Palso Β.Ε.

Πριάμου 5, Τ.Κ. 54453, Κ.Τούμπα, Δήμος Θεσ/κης

Get Directions2310910930 (Τηλέφωνο)