Κ.Ξ.Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

Καραολή & Δημητρίου 35Α, Τ.Κ. 54630, Κέντρο Θεσσαλονίκη

Get Directions

2310532429 (Τηλέφωνο)