Κ.Ξ.Γ. & ΚΔΒΜ 2superstudies.gr

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΑΔΕΝΔΡΟ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ – ΣΙΝΔΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 38

Categories: Μέλη Palso Β.Ε.

Καπετάν Αγρας 8,Τ.Κ. 57300, Κύμινα, Δημ. Δέλτα

Get Directions2391041563 (Τηλέφωνο)
23991031985  (Τηλέφωνο)
2310796964 (Τηλέφωνο)