Κ.Ξ.Γ. ΚΟΥΛΟΥΚΑΤΣΗ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

Γαλάτιστα, Τ.Κ. 63073, Χαλκιδική

Get Directions2371032O94 (Τηλέφωνο)