Κ.Ξ.Γ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ Χ-ΜΑΥΡΟΥΔΗ Ε

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

Αγ. Σοφίας 71, Τ.Κ. 54633, Κέντρο Θεσ/κη

Get Directions2310283848 (Τηλέφωνο)