Κ.Ξ.Γ. ΕΦΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΣΕΡΒΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΣΤΑΥΡΟ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, Ν. ΜΑΔΥΤΟ

Categories: Μέλη Palso Β.Ε.

Σταυρός, Τ.Κ. 57021, Θεσσαλονίκη

Get Directions2397061061 (Τηλέφωνο)