Κ.Ξ.Γ. Global Studies

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΓΓΛΙΚΗ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ,ΙΤΑΛΙΚΗ,ΡΩΣΣΙΚΑ,ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 29, Τ.Κ. 58100, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Get Directions2382501650 (Τηλέφωνο)