Το Δ.Σ.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2397061746

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΡΑ

(ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

2310 794340

 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2310 782334

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

(ΕΦΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

2310 900391

2310 704 400

 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΛΑ

(ΤΑΜΙΑΣ)

2310 616130

 

ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

23920 61935

23920 44946

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΛΜΠΑΝΗ

(ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)

2310 664578