Αλληλεγγύη, οργάνωση, δράση και από την Palso Northern Greece για μια ασπίδα προστασίας και ουσιαστικής βοήθειας στα θύματα των καταστροφικών σεισμών. Κανείς μόνος…..