Δε συμβαίνει μόνο στο εξωτερικό αλλά και μέσα στα δικά μας σχολεία. Η γνώση και η δράση για το bullying σώζει ζωές. Συζητάμε προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου και υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας στο Webinar με την Μάρεα Λαουτάρη, Life & Business Coach. Το webinar διοργανώνεται με την υποστήριξη της Express Publishing και θα το παρακολουθήσουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – μέλη της Palso καθώς και οι γονείς των παιδιών που θα προσκληθούν από τα Κ.Ξ.Γ.