Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μη τυπική μάθηση | Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μη τυπική μάθηση | Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου

Στην 34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης- Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικού Υλικού, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Δρ. Κωνσταντίνο Στεργίου, Οικονομολόγο και Youth Trainer. Ο κ. Στεργίου θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την μη τυπική...
Ο Εθελοντισμός έρχεται στην 34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης- Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικού Υλικού

Ο Εθελοντισμός έρχεται στην 34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης- Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικού Υλικού

Με αφορμή την φετινή καμπάνια της PALSO που αφιερώνεται στον εθελοντισμό, εντάξαμε στην 34η Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου, την γωνιά του Εθελοντισμού, όπου ομάδες εθελοντών που κινούν τα νήματα του εθελοντισμού, της προσφοράς...